BESTYRELSEN 2023/2024

 • Formand: Martin Holst (nr. 23),
  E: mholst132@gmail.com
 • Sekretær: Marie Boldrup Mønsted (nr. 21)
  E: mbm4dk@yahoo.dk
 • Kasserer: Henrik Ulstrup (nr. 25)
  E: ulstruphenrik@gmail.com
 • Bestyrelsesmedlem: Gitte Hannesbo (nr. 57)
  E: gittegh@gmail.com
 • Hjemmeside/Facebook: Helle Lykke Larsen (nr. 17)
  E: hellelykkelarsen68@gmail.com

 • Revisor: Ulla Abildgaard Blokager (nr. 53)
  Revisorsuppleant: Stine Street (nr. 47)
 • 1. Suppleant: Karen Margrethe Skyum (nr. 6)
  2. Suppleant: Poul Glud (nr. 22)


Bestyrelsens fællesmail: roddingvej8600@gmail.com