20220811_063131
20221120_075214
Røddingvej-hustage
Røddingvej-hustage-1
Røddingvej-vejen
20230922_173958
20230928_071524

VELKOMMEN

Velkommen på Røddingvej - vel nok en af de hyggeligste veje i byen med de iøjnefaldende rækkehuse. Her finder du både beboere, der har boet her siden husene blev bygget og nytilflyttere. 


Vi håber, at siden her må give dig svar på en række praktiske spørgsmål omkring grundejerforeningen, fællesskabet, arbejdsdage på vejen, udenomsarealerne, vedligeholdelse af hus og have med mere. Hvis der er noget information, du savner, så skriv endelig til bestyrelsen.


Røddingvej har sin egen lukkede FACEBOOK-side, som du kan søge om medlemsskab af, hvis du har folkeregisteradresse på vejen. 

LIDT OM FÆRDSEL OG PARKERING

Der er højre vigepligt på vejen og fartbegrænsning på 20 km/t, så vi ikke risikerer sammenstød med hinanden og i værste fald uheld, der involverer legende børn.


Der opfordres til, at beboere udviser omtanke og undlader parkering af egne og gæsters biler på vejen, da der er plads til to biler i de fleste indkørsler. Skraldebilen, udrykningskøretøjer, flyttebiler, post- og pakkebude skal uhindret kunne komme frem på vejen.


På vejen er fem dobbelte gæsteparkerings-pladser, som er forbeholdt beboernes gæster, håndværkere mm. Der appelleres til, at beboere henviser deres gæster til disse pladser. Ingen af parkeringspladserne er beregnet til langtids-parkering af autocamper, campingvogn eller trailer.

Generelt opfordrer vi til, at man taler sammen og varsler evt. større rykind af gæster nogle dage i forvejen, hvis man har brug for gæsteparkeringspladserne. Af samme årsag, kan det være en god idé at lave aftale om at låne hinandens carport/indkørsel, hvis man er bortrejst. På den måde signalerer man også over for uønskede gæster, at der måske er nogen hjemme.

DE KARAKTERISTISKE HUSE

De karakteristiske fireplans huse på Røddingvej er opført i perioden 1987-1991, hvoraf hovedparten er tegnet af Silkeborgarkitekten Uwe Reihs. Alle husene er opført i gule mursten med tegltag. Der er i alt 42 huse på vejen, som hver har deres eget særpræg både inde og ude. Der er seks typer huse, som er indrettet forskelligt afhængigt af deres placering på det skrånende terræn. 


Læs mere på arkitektens hjemmeside under Projekter > Røddingparken.VEDLIGEHOLDELSE

Det er den enkelte beboers ansvar at vedligeholde hus og have på egen matrikel. 

Beboere betaler et årligt beløb på 1.100 kr. (2023) til fælles drift af Røddingvej. Der er løbende udgifter til fx. græsslåning, snerydning mm. En del af overskuddet henlægges til en vedligeholdelseskonto, som finansierer fx. topkapning af træer, oprensning af sø, vedligeholdelse af vejen mm. 


Hvis du går med tanker om at sætte præg på eget hus, opfordrer vi dig til at nærlæse dokumentet Udvendig renovering af boliger på Røddingvej, inden du evt. svinger penslen med den svenskrøde Gori.

KOMMENDE OG TIDLIGERE BEGIVENHEDER

  • Generalforsamling, 27. maj 2024
  • Arbejdsdag, 7. april 2024
  • Bestyrelsesmøde, 1. marts 2004
  • Arbejdsdag, 29. oktober 2023
  • Bestyrelsesmøde, 2. oktober 2023
  • Bestyrelsesmøde (konst.), 7. juni 2023
  • Generalforsamling, 30. maj 2023

    Læs referater fra møderne her.

BESTYRELSEN

Bestyrelsen mødes 3-4 gange om året for at drøfte, om der er ting, der skal tages hånd om på vejen, herunder hvad der skal laves på den halvårlige fælles arbejdsdag.


I foråret afholdes generalforsamling, hvor regnskab for det forgangne år og budget for det kommende år fremlægges, og der er valg til bestyrelsen.


Under menuen Grundejerforeningen finder du kontaktoplysninger på bestyrelsesmedlemmerne samt grundejerforeningens vedtægter, regnskab, mødereferater mm.


Du er altid velkommen til at kontakte en af medlemmerne, hvis du gerne vil fremsætte forslag til dagsordenen. Kommende møder annonceres 14 dage før mødet på Røddingvejs lukkede Facebook-side.

ARBEJDSDAGE

To gange årligt, når vi stiller om til sommertid og vintertid, afholder vi en fælles arbejdsdag som søndagen fra kl. 10-12, hvor vi renser fællesarealerne for ukrudt og nedfaldsblade, beskærer træer og buske o.s.v.


Bestyrelsen er vært ved et lille traktement før og efter endt arbejde. Det er rigtig hyggeligt at løfte i flok - og det er en god anledning til at hilse på nye beboere på vejen.

REDSKABSSKUR

Vi har et fælles redskabsskur, hvor du finder forskellige større haveredskaber, som man er  velkommen til at benytte. Sørg venligst for at aflevere dem tilbage, rengjorte og funktionsdygtige. Giv venligst bestyrelsen besked, hvis noget er gået i stykker eller ikke længere virker. Kode til hængelåsen fås hos en af bestyrelsesmedlemmerne.

Her er en oversigt over de redskaber, du finder i skuret.

SNERYDNING

Den enkelte grundejer har pligt til at sørge for at rydde sne foran egen matrikel og frem til midten af kørebanen. Man kan som grundejer blive gjort erstatningspligtig for uheld, som kan henføres til, at man ikke har ryddet arealet for sne og is. Vi opfordrer derfor til, at man så vidt muligt fjerner nyfalden sne og evt. strør salt på for at fremme smeltning.


Vi har en aftale om snerydning med en entreprenør, som rykker ud næste dag, hvis vi bestiller ham senest kl. 20.00 aftenen før. Vi ved dog aldrig, hvilket tidspunkt på dagen, han når frem til os.